Hund

Præmieuddeling til nogle af deltagerne ved apporteringsprøve lørdag d. 1. juni 2019

Hundetræning

BJF udbyder hundetræning med trænere som er uddannet i DJ og som arbejder frivilligt for foreningen. Dette betyder også at træningen tilrettelægges periode for periode under hensyntagen til antallet af instruktører og instruktør aspiranter. Kort sagt. Træning tilrettelægges efter, hvornår instruktørerne er til rådighed og holdes på Engagergård.


Den overordnede vision for BJF’s hundetræning er at hjælpe medlemmerne til at træne jagthunde i de relevante discipliner for aktiv jagt i danmark, dvs. primært apportering, marktræning og spor-træning.


I en typisk sæson vil vi forsøge at udbyde følgende kurser:


Januar - marts: lydighedstræning

April - juni: apporteringstræning og studenterhold (udvidet apporteringstræning)

Juni - juli : hvalpemotivation

August - september: lydighedstræning for unghunde, apporterings “repetitions” træning for hunde der skal benyttes i årets jagtarbejde og hvalpemotivation

Da de fleste hundetrænere også er aktive jægere er der ingen træning i oktober – december.


Apporteringsprøve:

Apporteringsprøve i Ballerup Jagtforening vil altid forgå anden weekend i Juni da det er årlig tradition.
Vi forsøger hvert år at have flest mulige udfra dommer til at dømme for at efterligne en anerkendt prøve


Til denne prøve har vi mange gode sponsere.

Tilmeldning til Hundetræning
Click her