Hjem

Ballerup Jagtforening

Engagergård,

Måløv Byvej 288, 2760 Måløv

CVR: 36267569

 

Bank: Nykredit 5479 0002520602

Indmeldelse:

Ønsker du at blive medlem af forening, så skriv en mail til kasserer@bjf.dk, som så vil svare tilbage med de oplysninger, som skal bruges for at blive medlem. Du bliver registret, som medlem af BJF og Dansk Jægerforbund, som styrer kontingentindbetalingen og tilsender dig bladet Jæger. Du er også dækket af en ansvarsforsikring under jagt, hvis uheldet skulle være ude. Du kan også føge os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/178766402234630/ 

Kommende aktiviteter:


Mandag 16/9 Horrn øvede kl. 19:00 på Engagergård.


Lørdag 21/09 Riffelskydning i Råmosen

Indskrivning kl 0900-1030

Hvalpemotivation. Kl. 12:00 På Engagergård


Lørdag 28/09 Riffelskydning i Råmosen Indskrivning kl 0900-1030

Hvalpemotivation. Kl. 12:00 På Engagergård


Lørdag d. 5/10. Hvalpemotivation. Kl. 12:00 På Engagergård


Lørdag d. 12/10. Hvalpemotivation. Kl. 12:00 På Engagergård


Lørdag 26/10 Riffelskydning i Råmosen Indskrivning kl 0900-1030


Lørdag 09/11 Riffelskydning i Råmosen Indskrivning kl 0900-1030

 

Nyheder:


12.9.2019


Vil du lære at blæse jagthorn ?

Ballerup jagtforening starter begynderhold op. Både for dig som aldrig har prøvet og for de let øvede. 

Opstart efter aftale.

Undervisningen foregår på Engagergård, Måløv Byvej 288. 2760 Måløv

Tilmelding

https://bjf.dk/om-foreningen/weebshop.html

og spørgsmål til Kim Jensen: 40 50 93 39


7.9.2019


BJF tilbyder hvalpemotivation for jagthunde lørdage kl 12:00 til ca 14 fra 21 september til 12 oktober.

Deltagerkriterier:
Hundeføreren skal være villig til at gøre den indsats, der kræves for at nå målsætningen for kurset.
Hunden skal være mellem 2 og 5 måneder gammel og af jagthunderace.
Hunden skal være vaccineret – husk vaccinationsbevis den første gang! Tal evt. med din dyrlæge om vaccinationsforløbet på din helt unge hund.

Mål for hvalpemotivation:
at føreren lærer sin hund at kende
at føreren lærer at arbejde med og at være leder for sin hund
at føreren lærer at stimulere hundens jagtinstinkter
at hunden lærer at være sammen med andre hunde
at hunden begynder at acceptere føreren som leder
at hunden får en begyndende forståelse af betydningen af forskellige kommandoer
at hunden vænner sig til distraktioner/lyde af forskellig art
at hunden bliver introduceret til forskellige vildtarter
at hunden bliver introduceret til sporarbejde
at hunden bliver introduceret til vand
at hunden forholder sig roligt, mens føreren fremviser dens tænder og poter.


Pris 400 kr for medlemmer af BJF og 500 kr for ikke medlemmer. Max 8 hunde på holdet.

Tilmelding på webshop:

https://bjf.dk/om-foreningen/weebshop.html

Spørgsmål: Kontakt Peter Normark Sørensen, mobil: 2421 1268 hverdage mellem 19-20


Jagthorn

Kom og øv dig i at spille jagthorn. Vi starter mandag d. 16/9.

Tilmelding på webshop:

https://bjf.dk/om-foreningen/weebshop.html

Yderligere oplysninger hos Kim Jensen 40 50 93 39


22.8.2019

Jagttegnskursus

Ballerup Jagtforening tilbyder jagttegnskursus med fokus på både jagtens udøvelse og det nødvendige grundlag for at bestå jagttegnsprøven.

Undervisningen forgår tirsdag efra medio november til medio april med ugentlig undervisning (tirsdage) kl.19.00-21.00.

Undervisningen finder sted i Ballerup Jagtforenings lokaler på Engagergård, Måløvbyvej 288 2760 Måløv. Endvidere er der et antal lørdage / søndage, hvor der trænes afstandsbedømmelse og skydes til lerduer.

Kursusforløbet følger Danmarks Jægerforbunds undervisningsforløb og sigter på at kvalificere dig til at kunne bestå jagttegnsprøven og introducerer dig til praktisk jagt, natur- og bestandspleje samt etisk jæger adfærd.

Det forventes at du i kursusforløbet skal bruge 2-4 timer om ugen på at læse op og øve

afstandsbedømmelse.

Prisen for kurset er 2500 kr. plus 1000 kr. der dækker undervisningsmaterialer, skydning, deltagelse i frivillig jagttegnsprøve mv.

Undervisningen gennemføres af uddannede jagttegnslærere Peter Normark og Verner Seibæk fra Ballerup Jagtforening.

 

Tilmelding på webshop:

https://bjf.dk/om-foreningen/weebshop.html

Yderligere oplysninger hos Verner Seibæk mobil 30 59 60 15


21/8

Hygiene kursus.

I år afholder BJF ikke et hygienekursus, men vores naboklub Stenløse-Veksø afholder et og har et par ledige pladser.


Kurset aholdes :

Tirsdag den 08. oktober 2019 Kl. 18 22, Mødelokale 10 Græstedgård Udlejrevej 13 B-3650 Ølstykke


Du får på dette kursus udvidet din horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. hygiejne Pris 350,-kr.som betales via Mobile Pay på nr.4032 7728 med angivelse af navn, samtidig med tilmeldingen.  Tilmelding senest den 29. september 2019 på linket SVJ-Hygiejnekursus.


Husk at medbring jagttegn for at få et kursusbevis.


16/6

Generalforsamling torsdag den 5 september 2019 kl 19:00 på Engagergård

BJF afholder generalforsamling på Engagergård torsdag den 5 september 2019 kl 19:00 med følgende agenda:

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Valg af formand
7) Valg til den øvrige bestyrelse
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisorer og –suppleanter
10) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding er ikke nødvending.

Ballerup Jagtforening, lørdag den 15 juni 2019


4/6 BJF tilbyder i år jagthundetræning i august måned.


Der køres to hold - let øvede og øvede mandage fra og med den 5 august til og med den 26 august kl 18:30-20:30.

Holdet for let-øvede er hunde som ikke er klar til at deltage i jagtsæsonen, men som er kommet i gang med lydighed og apporteringtræningen. Hundene forventes at kunne håndapportere mens fører går 3 meter fra hunden og tilbage til hunden.

og

Et hold for øvede hunde hvor vi opfrisker/afpudser de ting hund og fører skal kunne på jagt. Disse hunde forventes at kunne det meste for at bestå en almindelig apporteringsprøve.

Kurset for begge hold forløber over 4 gange fra kl 18:30 med ca en times træning og efterfølgende evaluering så vi er færdige ca kl 20:30.

Første træning er mandag den 6 august 2019.

For at deltage på kurserne skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før 1. træningsgang. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 2 år gammel

Pris:

For medlemmer af BJF 240 kr.

Ikke medlemmer af BJF kan skrives på en venteliste, og hvis der er ledige pladser på holdet koster det 350 kr.

Kursusafgiften skal indbetales i NYKREDIT konto nr. 5479 – 2520602 eller på mobilepay: 2041 5264 (Kim Hansen) med angivelse af hundens navn. Tilmeldingen er først gyldig, når pengene er betalt.


Ved overtegning bliver pengene naturligvis returneret.

Spørgsmål: Kontakt Peter Normark Sørensen, 2421 1268 hverdage mellem 19.30-20.30

Tilmelding pr mail til hund@bjf.dk med angivelse af hundens navn, race, alder, førerens navn og mobil tlf.