Formål med hundetræning

Mål for apporteringstræning på begynderholdet:


 • At hunden kan apportere en dummy fra førerens hånd, holde dummyen uden at tygge, gå
  med dummyen ved førerens side og aflevere den i førerens hånd på kommando
 • At hunden kan apportere en udkastet dummy i lav vegetation på 20 meters afstand
 • At hunden kan apportere en synligt udlagt dummy på 20 meters afstand
 • At hunden går frivilligt i vand efter en hetzestang
 • At hunden og fører er introduceret til dirigering
 • At hunden efter apportering vender direkte tilbage til føreren med emnet
 • At hunden forholder sig i ro ved førerens side under skud og udkastning af emner

Mål for apporteringstræning på det let øvede hold:


 • At hunden kan apportere to udkastede duer i let vegetation på 50 meters afstand
 • At hunden kan apportere en kanin udlagt i let vegetation på 40 meters afstand
 • At hunden kan apportere en due udkastet i vand
 • At hunden kan dirigeres 50 meter i alle retninger på land
 • At hunden under distraktioner vender direkte tilbage til føreren med emnet
 • At hunden forholder sig i ro på kortere afstand af føreren under skud og udkastning af emner


Mål for apporteringstræning på det øvede hold:
 

 • At hunden kan apportere flere fugle udkastet/udlagt i skrub på 60 meters afstand
 • At hunden kan apportere kanin/ræv udlagt i let vegetation på 40 meters afstand
 • At hunden kan apportere fugle udkastet i vand/udlagt i siv
 • At hunden kan dirigeres i alle retninger – 50 meter på land/30 meter på vand
 • At hunden under distraktioner vender direkte tilbage til føreren med emnet
 • At hunden forholder sig i ro på længere afstand af føreren under skud og udkastning af
  emner.

Mål for lydighed på begynderholdet:

 • At hunden forholder sig roligt, mens føreren fremviser dens tænder og poter
 • At hunden kan gå hinter med line under gang, løb og vendinger
 • At hunden kan dækkes af under gang og blive liggende, mens føreren går videre
  over kortere afstand
 • At hunden kan sætte sig på kommando og blive siddende, mens føreren kortvarigt
  går fra den
 • At hunden fra sit stilling kan kaldes direkte ind til føreren på en afstand af ca. 15
  meter og sætte sig på plads ved førerens venstre side
 • At hund og fører er introduceret for apporteringsarbejde med dummy.

Mål for lydighed på det let øvede hold:

 • At hunden forholder sig roligt, mens føreren fremviser dens tænder og poter
 • At hunden kan gå hinter uden line i rolige omgivelser under gang, løb og vendinger
 • At hunden kan dækkes/sættes af under indkald og blive liggende/siddende i
  længere tid, mens føreren går videre over længere afstand
 • At hunden kan sætte sig/dække på kommando og blive siddende/liggende under
  distraktioner, mens føreren går langt fra den og bliver væk i længere tid
 • At hunden fra sit stilling kan kaldes direkte ind til føreren på en afstand af ca. 50
  meter og sætte sig på plads ved førerens venstre sideAt hund og fører er introduceret for apporteringsarbejde med dummy.

Mål for lydighed på det øvede hold:

 • At hunden forholder sig roligt, mens føreren fremviser dens tænder og poter
 • At hunden under distraktioner kan gå hinter uden line under gang, løb og vendinger
 • At hunden kan dækkes/sættes af under indkald og fremsending og blive liggende/siddende under distraktioner i længere tid, mens føreren går videre over
  længere afstand
 • At hunden under distraktioner kan kaldes direkte ind til føreren på en afstand af ca. 50 meter og sætte sig på plads ved førerens venstre side
 • At hunden kan fremsendes 20 meter mod en markering og kan dirigeres i alle
  retninger.