Hund

Formand:

Peter Normark

mail: Hund@bjf.dk

Udvalgsmedlemmer:

Tommy Watson

Tanja Gudmundur


Ballerup Jagtforening

Engagergård,

Måløv Byvej 288, 2760 Måløv

CVR: 36267569

 

Bank: Nykredit 5479 0002520602

Præmieuddeling til nogle af deltagerne ved apporteringsprøve lørdag d. 1. juni 2019

BJF tilbyder i år jagthundetræning i august måned. 


Der køres to hold - let øvede og øvede mandage fra og med den 5 august til og med den 26 august kl 18:30-20:30.

Holdet for let-øvede er hunde som ikke er klar til at deltage i jagtsæsonen, men som er kommet i gang med lydighed og apporteringtræningen. Hundene forventes at kunne håndapportere mens fører går 3 meter fra hunden og tilbage til hunden.

og

Et hold for øvede hunde hvor vi opfrisker/afpudser de ting hund og fører skal kunne på jagt. Disse hunde forventes at kunne det meste for at bestå en almindelig apporteringsprøve.

Kurset for begge hold forløber over 4 gange fra kl 18:30 med ca en times træning og efterfølgende evaluering så vi er færdige ca kl 20:30.

Første træning er mandag den 6 august 2019.

For at deltage på kurserne skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før 1. træningsgang. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 2 år gammel

Pris:

For medlemmer af BJF 240 kr.

Ikke medlemmer af BJF kan skrives på en venteliste, og hvis der er ledige pladser på holdet koster det 350 kr.

Kursusafgiften skal indbetales i NYKREDIT konto nr. 5479 – 2520602 eller på mobilepay: 2041 5264 (Kim Hansen) med angivelse af hundens navn. Tilmeldingen er først gyldig, når pengene er betalt.


Ved overtegning bliver pengene naturligvis returneret.

Spørgsmål: Kontakt Peter Normark Sørensen, 2421 1268 hverdage mellem 19.30-20.30

Tilmelding pr mail til hund@bjf.dk med angivelse af hundens navn, race, alder, førerens navn og mobil tlf.


Hvalpemotivation for jagthunde, forår 2019 AFLYST - for få deltagee


BJF tilbyder hvalpemotivation for jagthunde onsdag aften kl 18:00 til ca 20 fra 1 maj til 29 maj 2019.

Deltagerkriterier:
Hundeføreren skal være villig til at gøre den indsats, der kræves for at nå målsætningen for kurset.
Hunden skal være mellem 2 og 3 måneder og af jagthunderace.
Hunden skal være vaccineret – husk vaccinationsbevis den første gang! Tal evt. med din dyrlæge om vaccinationsforløbet på din helt unge hund.

Mål for hvalpemotivation:
at føreren lærer sin hund at kende
at føreren lærer at arbejde med og at være leder for sin hund
at føreren lærer at stimulere hundens jagtinstinkter
at hunden lærer at være sammen med andre hunde
at hunden begynder at acceptere føreren som leder
at hunden får en begyndende forståelse af betydningen af forskellige kommandoer
at hunden vænner sig til distraktioner/lyde af forskellig art
at hunden bliver introduceret til forskellige vildtarter
at hunden bliver introduceret til sporarbejde
at hunden bliver introduceret til vand
at hunden forholder sig roligt, mens føreren fremviser dens tænder og poter.

Pris 400 kr for medlemmer af BJF og 500 kr for ikke medlemmer. Max 8 hunde på holdet.

Tillmelding sker ved at sende en mail til hund@bjf.dk med følgende informationer:

Førerens navn

Hundens navn

Hunden race 

Hundens fødselsdato


Kursusafgiften skal indbetales via netbank i NYKREDIT konto nr. 5479 – 2520602 med angivelse af “hvalp" og førerens navn..

Spørgsmål: Kontakt Peter Normark Sørensen, mobil: 2421 1268 hverdage mellem 19-20Studenterhold 2019 – udvidet apporteringstræning


BJF tilbyder studenterhold med apporteringstræning til den udvidede apporteringsprøve tirsdage med trænings start tirsdag den 16 april 2019 kl 18:30 og sidste træning tirsdag den 11 juni 2019.

Målsætninger for studenterholdet

Råd og regler for hundetræning

Pris: For medlemmer af BJF 750 kr. Ikke medlemmer af BJF kan skrives på en venteliste, og hvis der er ledige pladser på holdet koster det 900 kr. Kursusafgiften skal indbetales i NYKREDIT konto nr. 5479 – 2520602 med angivelse af hundens navn og hold. Tilmeldingen er først gyldig, når pengene er betalt. Ved overtegning bliver pengene naturligvis returneret.

For at deltage på kurserne skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før kursusdagen. Vaccinationen højst må være 1 år gammel.  Husk vaccinationsbevis til introduktionsaftenen!

Spørgsmål: Kontakt Uffe Beck Andersen tlf: 4043 3883 hverdage mellem 19-20

Tilmelding: Send e-mail til hund@bjf.dk med overskriften “Studenterhold 2018” hvor du oplyser følgende:

Navn på fører

e-mail

Mobil tlf

Navn på hund

Alder på hund

Race
Apporteringstræning april – juni 2019


BJF tilbyder apporteringstræning for jagthunde på mandage kl 18:30-20:30 med trænings start mandag d. 1 april 2019 og sidste træning mandag d. 1 juni 2019.

Der er denne sæson ikke introduktionsaften, vi starter derfor første gang på Engagergård, Måløv Byvej 288,  med hund d. 1 april 2019 kl 18:30.

Målsætninger for apporteringstræning

Råd og regler for hundetræning

Pris:

For medlemmer af BJF 700 kr.

For Ikke medlemmer af BJF koster det 850 kr.

Kursusafgiften skal indbetales i NYKREDIT konto nr. 5479 – 2520602 med angivelse af hundens navn og hold. Tilmeldingen er først gyldig, når pengene er betalt.

Ved overtegning bliver pengene naturligvis returneret.

For at deltage på kurserne skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før kursusdagen. Vaccinationen højst må være 1 år gammel.  Husk vaccinationsbevis til introduktionsaftenen!

Spørgsmål: Kontakt Peter Normark Sørensen mellem kl 18 og 19 på tlf 2421 1268.

Tilmelding: Send e-mail til hund@bjf.dk med overskriften “Apporteringstræning 2018” hvor du oplyser følgende:

Navn på fører

e-mail

Navn på hund

Alder på hund

Racen

Nivea for ønsket træning (begynder eller let øvet).

For øvede hundeførere som forventer træning primært med vildt henvises til studenterholdet.


Lydighedstræning for jagthunde 2019

BJF tilbyder lydighedstræning lørdage kl 12:00-14 med trænings start 19 januar og sidste træning 23 marts 2018.


Der er denne sæson ikke introduktionsaften, vi starter derfor første gang med hund d. 19 Januar 2019.


Tilmelding: send mail til hund@bjf.dk med oplysning om dit navn, hundens navn, race, alder og niveau (begynder eller har hunden gået til lydighedstræning før)


Pris:

For medlemmer af BJF 650 kr.

For ikke medlemmer af BJF 800 kr.

Kursusafgiften skal indbetales i NYKREDIT konto nr. 5479 – 2520602 med angivelse af hundens navn og hold. Tilmeldingen er først gyldig, når pengene er betalt.

Ved overtegning bliver pengene naturligvis returneret.


For at deltage på kurserne skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før kursusdagen. Vaccinationen højst må være 1 år gammel.  Husk vaccinationsbevis til introduktionsaftenen!


Spørgsmål hverdage mellem 19.30-20.30: Tanja Holmsgaard tlf: 61338108 eller Peter Normark tlf 24211268


Marktræning for stående hunde februar 2019

Marktræningen retter sig fortrinsvis mod de unge hunde der endnu ikke har den helt store erfaring med marksøget og at tage stand. Dvs. hunde i aldersgruppen 10 måneder til 2 år.


Tilmeldingsfrist 22/1.


Vi starter med en introduktionsaften mandag d. 28/1 kl. 19.00 på Engagergård (uden hund).


Træningsstart søndag d. 3/2 2019 kl. 09.00 et sted på Sjælland og derefter hver søndag frem til d. 24/2 2019.


Man kan kun tilmelde sig HELE kursusforløbet.


Deltagerkriterier:

Træningen er kun for stående hunde.

Hunden skal være i en rimelig god form og forholdsvis lydig (især dæk-lydighed).

Hundeførere der ønsker at lære mere om at håndtere hundens søg og komme dybere ind i det at gå på jagt med stående hund er også velkomne.


For at deltage på kurserne skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før kursusdagen. Vaccinationen højst må være 1 år gammel.  Husk vaccinationsbevis til introduktionsaftenen!


Pris: 600 kr.


Tilmelding: Der er nu lukket for tilmelding, da holdet er fuldtegnet


Ikke medlemmer  af BJF kan skrives på en venteliste,.


Kursusafgiften skal indbetales i NYKREDIT konto nr. 5479 – 2520602 med angivelse af hundens navn og hold. Tilmeldingen er først gyldig, når pengene er betalt.


Ved overtegning bliver pengene naturligvis returneret.


Husk kvittering til intro aftenen


Spørgsmål: Kontakt Uffe Beck Andersen mobil: 4043 3883 hverdage mellem 19-20

Hundetræning

BJF udbyder hundetræning med trænere som er uddannet i DJ og som arbejder frivilligt for foreningen. Dette betyder også at træningen tilrettelægges periode for periode under hensyntagen til antallet af instruktører og instruktør aspiranter. Kort sagt. Træning tilrettelægges efter, hvornår instruktørerne er til rådighed og holdes altid på Engagergård.

 

Den overordnede vision for BJF’s hundetræning er at hjælpe medlemmerne til at træne jagthunde i de relevante discipliner for aktiv jagt i danmark, dvs. primært apportering, marktræning og spor-træning. 

 

I en typisk sæson vil vi forsøge at udbyde følgende kurser:

 

Januar - marts: lydighedstræning

Februar: marktræning

April - juni: apporteringstræning og studenterhold (udvidet apporteringstræning)

Juni - juli : hvalpemotivation

August - september: lydighedstræning for unghunde, apporterings “repetitions” træning for hunde der skal benyttes i årets jagtarbejde og hvalpemotivation

Da de fleste hundetrænere også er aktive jægere er der ingen træning i oktober – december.

 

De enkelte hold før sommeren vil blive udbudt på hjemmesiden og i Jæger i december.

 

De enkelte hold i sensommeren vil blive udbudt på hjemmesiden og i Jæger i august.